Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Mục lục Lịch sử Việt Nam
 10/05/2015 23:09

MỤC LỤC 

(Click vào tiêu để để xem nội dung) 

********* 


Bài mở đầu: LỊCH SỬ VIỆT NAM

PHẦN I. THỜI KỲ DỰNG NƯỚC

Chương I. THỜI TIỀN SỬ (từ năm 23.000 TCN)

1. Hậu thời đại đồ đá cũ (từ năm 23.000 TCN)

2. Thời đại đồ đá mới (từ năm 12.000 TCN)

3. Thời đại đồ đồng đá (từ năm 3.000 TCN)

4. Thời đại đồ sắt (từ năm 700 TCN)

Chương II. THỜI SƠ SỬ

1. Thời Hồng Bàng

2. Trăm trứng nở trăm con

3. Nước Xích Quỷ

4. Nước Văn Lang

5. Hành chính Việt Nam thời Hồng Bàng

F Phụ lục: Các vị vua thời Hồng Bàng và các tướng lĩnh 

Chương III. NƯỚC ÂU LẠC (năm 258 TCN)

1. Nước Âu Lạc (năm 258 TCN)

2. Nước Âu Lạc - Thành Cổ Loa

3. Chiến tranh Việt - Tần (khoảng 218-217 TCN) 

F Phụ lục: Vua An Dương Vương và các tướng lĩnh nhà thục
F Xem thêm: Rùa thần Kim Quy
F Xem thêm: Nỏ Liên Châu

PHẦN II. THỜI KỲ GIỮ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN


Chươn
g IV. THỜI BẮC THUỘC LẦN THỨ NHẤT (207 TCN? - 39)

1. Thời Bắc thuộc lần thứ nhất (207? TCN - 39)

2. Hành chính Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ nhất

3. Kinh tế Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ nhất

4. Nước Nam Việt (thành lập khoảng 207 TCN)

5. Nhà Triệu (207 TCN - 111 TCN)

6. Vấn đề chính thống của nhà Triệu

7. Chiến tranh Hán - Việt và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43)

F Phụ lục: Các vị vua nhà Triệu và các tướng lĩnh
F Phụ lục: Trưng Vương và các tướng lĩnh


Chương V. THỜI BẮC THUỘC LẦN THỨ HAI (43 - 543)

1. Thời Bắc thuộc lần thứ hai (43 - 543)

2. Hành chính Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ hai

3. Kinh tế Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ hai

F Xem thêm: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu

Chương VI. NHÀ TIỀN LÝ (544 - 602)

1. Nhà Tiền Lý (54 - 602)

2. Hậu Lý Nam Đế (571 - 602)

F Phụ lục: Các vị vua nhà Tiền Lý và các tướng lĩnh

Chương VIITHỜI BẮC THUỘC LẦN THỨ BA (602 - 905)

1. Thời Bắc thuộc lần thứ ba (602 - 905)

2. Hành chính Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ ba

3. Kinh tế Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ ba

4. Các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc lần thứ ba

F Phụ lục: Các vị vua họ Mai [Hắc Đế] và các tướng lĩnh chống lại nhà Đường

Chương VIII. THỜI KỲ TỰ CHỦ VIỆT NAM (905 - 938)

1. Thời kỳ tự chủ Việt Nam (905 - 938)

2. Họ Khúc (truyền ngôi từ 905 - 930?)

3. Ngô Quyền và trận Bạch Đằng (938)

F Phụ lục: Các vị vua họ Khúc và các tướng lĩnh


[
............]             [trang 2]               [trang 3]                 [trang 4]             [trang 5]   


Tổng số thành viên: 19606
Thành viên mới nhất: Đoàn Lan Anh
Đang trực tuyến: 6
Lượt truy cập: 4444237