Trang chủ -> Trắc nghiệm Sinh học 10 -> Phần II. SINH HỌC TẾ BÀO - Chương I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO - Bài 5: Protein (Đề 01-CB&NC)
 
31/07/2014 20:08

Bài tập nầy soạn cho cả chương trình chuẩn và nâng cao. Click Xem bài >>  bên dưới để làm bài tập, các em học CTC có thể bỏ quan những câu trắc nghiệm CT nâng cao bằng cách bấm vào câu hỏi tiếp theo. Sau khi  hoàn thành bài tập, click vào ĐÁP ÁN để xem đáp án. 
Chúc các em làm bài tốt.


Tổng số thành viên: 18490
Thành viên mới nhất: Lâm ý như
Đang trực tuyến: 31
Lượt truy cập: 1806844