Trang chủ -> Bài tập Hóa học 10 -> Chương II. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC & ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - Dạng 3: Xác định thành phần hỗn hợp & Dựa vào công thức tổng quát, oxit cao nhất và hợp chất khí với hidro để tìm tên N.tố
 

18/05/2014 02:46------------------------------------------

Các em tự giải sau đó click Xem bài >>  bên dưới để xem hoặc tải bài giải

------------------------------------------


Tổng số thành viên: 18894
Thành viên mới nhất: Nhũ Ngọc Minh
Đang trực tuyến: 19
Lượt truy cập: 2201857